HEC KOMAN

Pjesa e turbinave Pastrim i tubit te furnizimit nga ndryshku me sabiatureLyerje e tubit te…

RIPARIME TAP

Riparimet dhe perforcimet e betoneve ne ura Pastrim i betoneve te degraduara me cekicLarja e…

MOGLICE

Injektimin e plasaritjeve te spillway Pastrim i siperfaqesPrerja e plasaritjeve (crack)Montimi i injektoreve dhe stukimi…
Website built by K. Sako