MOGLICE

Injektimin e plasaritjeve te spillway

  • Pastrim i siperfaqes
  • Prerja e plasaritjeve (crack)
  • Montimi i injektoreve dhe stukimi me Adesilex PG4
  • Injektimi i rezines epokside Epojet SLV(super low viscosity)
  • Pastrimi dhe lucidimi i siperfaqes se betonit pas injektimit

Injektimi i rezines tek portat e tuneleve dhe turbinat per ndalimin e ujit

  • Lidhja e pompes se injektimit me tubat per injektimin e rezines me baze poliretani(Resfoam 1k) per bllokimin e burimeve te ujit
  • Injektimi i rezines deri ne bllokimin e burimeve te ujit
  • Riparimi dhe suvatimi i pjeseve te betoneve qe kane kavitete me mapegrout T60
Categories
Website built by K. Sako