HEC KOMAN

Pjesa e turbinave

  • Pastrim i tubit te furnizimit nga ndryshku me sabiature
  • Lyerje e tubit te furnizimit te pastruar me kater duar boje

Pjesa e gjeneratoreve

  • Pastrim i llamarinave nga ndryshku me sabiature
  • Lyerje e llamarinave te pastruara me kater duar boje
Categories
Website built by K. Sako