IZOLIME STADIUMI ARENA KOMBETARE

Hidroizolimi i siperfaqeve te betonit te soletave nen igloo

  • Pastrim i siperfaqes nga mbeturinat, thyerja e pjeseve te teperta te betonit, stukim i pjeses se gropave, larja e siperfaqes me pompa uji me presion
  • Hidroizolimi i dyshemese se betonit me lyerje
  • Montimi i gominave
  • Hidroizolimi me material dy-komponent dhe rrjete
Categories
Website built by K. Sako